Αρουραίος «ήρωας» που εντοπίζει νάρκες βραβεύεται με μετάλλιο γενναιότητας