Εκατομμυριούχος από την Κίνα καθαρίζει τους δρόμους της πόλης του από τα σκουπίδια