Φορητός βιο-αισθητήρας ανιχνεύει τον κορονοϊό σε ανθρώπους και ζώα…