Ιταλία: Προετοιμασίες για νέα έξαρση της επιδημίας