Κυρ. Μητσοτάκης: «Ας δώσουμε μια ευκαιρία στη διπλωματία»…