Πως η Ιταλία έχει αποτρέψει ένα δεύτερο κύμα κορωνοϊού …