Πρώην εργοστάσιο αμιάντου μεγάλης τσιμεντοβιομηχανίας συνεχίζει να ρυπαίνει στη Σλοβενία…