Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Αρμενίων στο Σύνταγμα