1η Δεκεμβρίου η ένταξη των υπόλοιπων ειδικοτήτων στο ΓεΣΥ