32.500 εμβόλια γρίπης Α’, άρχισε η διανομή τους στους προσωπικούς ιατρούς