Αυτό το κομμάτι της παραλίας Βαρωσίου ανοίγουν οι Τούρκοι