Αγεφύρωτες οι διαφορές μεταξύ Ανατολικογερμανών και Δυτικογερμανών…