Άλλη μια μεγάλη κυρία του θεάτρου στη γειτονιά των Αγγέλων, έφυγε η Έλλη