Αμερικανικές εκλογές με πολιτοφύλακες στους δρόμους