Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες αναχώρησαν για πρώτη φορά από την Ελλάδα με προορισμό τη Γερμανία…