ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ S07E03: ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ IΙ – Αναστολές