Ανδρέας Παπακωνσταντίνου: Ψάχνουν το λάθος των 8 ασθενών με καταρράκτη