Απεργία βοηθητικού γραμματειακού προσωπικού: “Διεκδικούμε όσα μας στέρησαν”