Από τη διάσωση των μεταναστών, στη διάσωση των δασών