Απώλεια χρήσης κατεχομένων περιουσιών: Δύσκολο εγχείρημα η παροχή αποζημιώσεων