Άρχισε η κατεδάφιση της ανατολικής εξέδρας των Καμάρων στην Λάρνακα