Αρχίζει η παράδοση των εμβολίων γρίπης Α’ στους Προσωπικούς Ιατρούς