Χοίροι, πρόβατα, γαϊδούρια στον κατάλογο των pet shops