Χρίστος Ιακώβου και Ερατώ Μαρκουλή για τα αποτελέσματα των παράνομων εκλογών