Δεύτερη ανάγνωση για το αποτέλεσμα στα κατεχόμενα 2