Διαμαρτυρια σχολών χορού και απογευματινών μαθημάτων στη Λεμεσό