Διαμαρτυρίες νοσηλευτών στο Νοσοκομείο Αναφοράς για τη στελέχωση