Διχασμένη η κυπριακή Εκκλησία για την απόφαση του Αρχιεπισκόπου