Δηλώσεις Κούσιου για κατάργηση επενδυτικού προγράμματος της ΚΔ