Δήμαρχος Λεμεσού για τα έκτακτα μέτρα στην παραλιακή πόλη