Δίνοντας σχήμα στα συναισθήματα: Ένα ταξίδι μύησης στην τέχνη της κεραμικής