Δύσκολες οικονομικές εξισώσεις υπό το βάρος της πανδημίας