Δρ. Τσιούτης για περαιτέρω μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας