ΕΕ: Συμφωνία των «27» για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική