Έφυγαν οι κυρώσεις και ήρθε το άνοιγμα της Αμμοχώστου