Εγκαίνια στην Στασικράτους «στη σκιά» της πανδημίας