Εκτιμήσεις για ισχυρούς μετασεισμούς μετά από εβδομάδες ή και μήνες