Έλεγχοι βουνό για τα διαβατήρια με πάνω από 5,000 φακέλους