Ένας στους δύο δεν έχει πληρώσει τα κορωνο-εξώδικα