Έρευνες σε σπίτια και γραφεία των Συλλoύρη, Τζιοβάνη και Πιττάτζιη