Ετήσια έκθεση προόδου Κομισιόν: Παράνομες οι ενέργειες της Τουρκίας έναντι Κύπρου και Ελλάδας…