Εξετάζονται 700 αιτήσεις για επενδύσεις μέχρι την εκπνοή του προγράμματος