Φωνές πολιτών για ταλαιπωρία στη διαδικασία ιχνηλάτησης