Γαλλία: Μέτρα στήριξης για τις πληττόμενες επιχειρήσεις …