Γιώργος Παπαδόπουλος για απόφαση Ανωτάτου για 56η έδρα