Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου για την εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Συνεδριακό