Οι αλλαγές που έφερε η καραντίνα στην καθημερινότητα των παιδιών