Οι αντιδράσεις των κομμάτων μετά τη Σύνοδο Κορυφής