Η Χριστίνα Γιαννάκη για την κατάσταση στα νοσοκομεία