Η Χριστίνα Παπαδοπούλου για τις ειδικές διατιμήσεις της ΑΗΚ